Dasar-dasar kesihatan untuk pelarian yang lapuk dan bersifat xenofobia boleh mendedahkan semua komuniti kepada risiko

Ditulis oleh Vaisnavi Mogan Rao, Penyelidik Eksekutif Kanan IDEAS Beberapa bulan terakhir ini amat ...

2020-07-03T14:36:36+08:00 3rd July 2020|Opinion|Comments Off on Dasar-dasar kesihatan untuk pelarian yang lapuk dan bersifat xenofobia boleh mendedahkan semua komuniti kepada risiko

Outdated healthcare policies for refugees and xenophobic decision making puts all communities at risk

Written by Vaisnavi Mogan Rao, IDEAS Senior Executive Researcher  First published in The Malay ...

2020-06-30T14:38:00+08:00 26th June 2020|Opinion|Comments Off on Outdated healthcare policies for refugees and xenophobic decision making puts all communities at risk

Psikologi Sekatan Pergerakan dan “norma baharu”

Ditulis oleh Vaisnavi Mogan Rao, Eksekutif Kajian Kanan di IDEAS Pertama kali diterbitkan dalam ...

2020-04-28T13:33:34+08:00 28th April 2020|Opinion|Comments Off on Psikologi Sekatan Pergerakan dan “norma baharu”

Psychology of lockdowns and a “new normal”

Written by Vaisnavi Mogan Rao, Senior Research Executive of IDEAS First published in The ...

2020-04-28T13:26:16+08:00 28th April 2020|Opinion|Comments Off on Psychology of lockdowns and a “new normal”