Dasar-dasar kesihatan untuk pelarian yang lapuk dan bersifat xenofobia boleh mendedahkan semua komuniti kepada risiko

Ditulis oleh Vaisnavi Mogan Rao, Penyelidik Eksekutif Kanan IDEAS Beberapa bulan terakhir ini amat ...

2020-07-03T14:36:36+08:00 3rd July 2020|Opinion|Comments Off on Dasar-dasar kesihatan untuk pelarian yang lapuk dan bersifat xenofobia boleh mendedahkan semua komuniti kepada risiko

Outdated healthcare policies for refugees and xenophobic decision making puts all communities at risk

Written by Vaisnavi Mogan Rao, IDEAS Senior Executive Researcher  First published in The Malay ...

2020-06-30T14:38:00+08:00 26th June 2020|Opinion|Comments Off on Outdated healthcare policies for refugees and xenophobic decision making puts all communities at risk