Mansuhkan Tarif Ubat-ubatan Untuk Meningkatkan Akses

Ditulis oleh Philip Stevens, Felo Kanan di IDEAS dan Nilanjan Banik, Profesor Ekonomi di ...

2020-07-27T13:04:14+08:00 27th July 2020|Opinion|Comments Off on Mansuhkan Tarif Ubat-ubatan Untuk Meningkatkan Akses

End tariffs on medicine to improve access

Written by Philip Stevens, Senior Fellow at IDEAS and Nilanjan Banik, Professor of Economics ...

2020-07-23T10:12:35+08:00 23rd July 2020|Opinion|Comments Off on End tariffs on medicine to improve access