IDEAS melancarkan strategi lima tahun untuk menjadi badan pemikir ulung, umum Ketua Pegawai Operasi baharu

Kuala Lumpur, 15 Januari 2021 - Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi (IDEAS) melancarkan ...

2021-01-15T17:55:54+08:00 15th January 2021|Media Statements|Comments Off on IDEAS melancarkan strategi lima tahun untuk menjadi badan pemikir ulung, umum Ketua Pegawai Operasi baharu

IDEAS rolls out a five-year strategy to become a premier think tank, announces new Chief Operating Officer

Kuala Lumpur, 15 January 2021 - The Institute for Democracy and Economic Affairs (IDEAS) ...

2021-01-15T17:48:39+08:00 15th January 2021|Media Statements|Comments Off on IDEAS rolls out a five-year strategy to become a premier think tank, announces new Chief Operating Officer

IDEAS menggesa Kementerian Pendidikan untuk meluaskan pengajaran dan pembelajaran di televisyen untuk menghindari generasi yang hilang

Kuala Lumpur, 13 Januari 2021 - Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi (IDEAS) mengalu-alukan ...

2021-01-14T12:26:13+08:00 14th January 2021|Media Statements|Comments Off on IDEAS menggesa Kementerian Pendidikan untuk meluaskan pengajaran dan pembelajaran di televisyen untuk menghindari generasi yang hilang

IDEAS urges MOE to expand teaching and learning on television to help avoid lost generation

Kuala Lumpur, 13 January 2021 - The Institute for Democracy and Economic Affairs (IDEAS) ...

2021-01-14T12:16:36+08:00 14th January 2021|Media Statements|Comments Off on IDEAS urges MOE to expand teaching and learning on television to help avoid lost generation

IDEAS: Demokrasi tidak perlu dikorbankan dalam perjuangan memerangi COVID-19; adakah perintah Darurat itu satu keperluan?

IDEAS bimbang dengan keputusan kerajaan menggunakan perintah darurat serta mempersoalkan keperluan satu Perisytiharan Darurat ...

2021-01-13T09:51:54+08:00 13th January 2021|Media Statements|Comments Off on IDEAS: Demokrasi tidak perlu dikorbankan dalam perjuangan memerangi COVID-19; adakah perintah Darurat itu satu keperluan?

IDEAS: Democracy must not be sacrificed in the fight against COVID-19; why the need for an Emergency?

IDEAS is alarmed by the decision by the government to invoke an emergency and ...

2021-01-13T09:41:30+08:00 13th January 2021|Media Statements|Comments Off on IDEAS: Democracy must not be sacrificed in the fight against COVID-19; why the need for an Emergency?

IDEAS mengingatkan kerajaan untuk memberi tumpuan terhadap daya saing jangka panjang jika Malaysia ingin pulih sepenuhnya dari wabak

Kuala Lumpur, 8 Januari 2021 - Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi (IDEAS) menyeru ...

2021-01-08T17:48:02+08:00 8th January 2021|Media Statements|Comments Off on IDEAS mengingatkan kerajaan untuk memberi tumpuan terhadap daya saing jangka panjang jika Malaysia ingin pulih sepenuhnya dari wabak

IDEAS warns the government to focus on long-term competitiveness if Malaysia wants to fully recover from the pandemic

Kuala Lumpur, 8 January 2021 - IDEAS calls for the government to respond to ...

2021-01-08T17:50:57+08:00 8th January 2021|Media Statements|Comments Off on IDEAS warns the government to focus on long-term competitiveness if Malaysia wants to fully recover from the pandemic

IDEAS: Dedahkan perincian Rel Berkelajuan Tinggi (HSR), Tingkatkan tadbir urus baik pembangunan infrastruktur

Kuala Lumpur, 7 Januari 2021 -Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi (IDEAS) ingin mengulangi ...

2021-01-07T11:46:14+08:00 7th January 2021|Media Statements|Comments Off on IDEAS: Dedahkan perincian Rel Berkelajuan Tinggi (HSR), Tingkatkan tadbir urus baik pembangunan infrastruktur

IDEAS: Disclose HSR details, Improve governance of infrastructure development

Kuala Lumpur, 7 January 2021 - IDEAS echoes the calls for greater transparency from ...

2021-01-07T11:48:19+08:00 7th January 2021|Media Statements|Comments Off on IDEAS: Disclose HSR details, Improve governance of infrastructure development