Psikologi Sekatan Pergerakan dan “norma baharu”

Ditulis oleh Vaisnavi Mogan Rao, Eksekutif Kajian Kanan di IDEAS Pertama kali diterbitkan dalam ...

2020-04-28T13:33:34+00:00 28th April 2020|Opinion|Comments Off on Psikologi Sekatan Pergerakan dan “norma baharu”

Psychology of lockdowns and a “new normal”

Written by Vaisnavi Mogan Rao, Senior Research Executive of IDEAS First published in The ...

2020-04-28T13:26:16+00:00 28th April 2020|Opinion|Comments Off on Psychology of lockdowns and a “new normal”