Media Statements 2020-03-12T11:58:37+08:00

MEDIA STATEMENTS

IDEAS: Revise Direct Negotiation Methods and Introduce Competitive Negotiations

2020-11-26T20:22:53+08:00 26th November 2020|Media Statements|Comments Off on IDEAS: Revise Direct Negotiation Methods and Introduce Competitive Negotiations

Current policies are inadequate to address prevailing issues indirectly negotiated contracts, including corruption and chronic mismanagement. Analysis of the ...

26th November 2020|Media Statements|

IDEAS: Semak semula kaedah-kaedah rundingan langsung dan perkenal rundingan berdaya saing

2020-11-26T20:13:50+08:00 26th November 2020|Media Statements|Comments Off on IDEAS: Semak semula kaedah-kaedah rundingan langsung dan perkenal rundingan berdaya saing

Dasar semasa tidak mencukupi untuk menangani isu-isu yang sedang berlaku dalam kontrak-kontrak rundingan langsung, termasuk rasuah dan salah urus ...

26th November 2020|Media Statements|

IDEAS: Halangan terbaharu berkenaan Melaka Gateway menunjukkan keperluan perancangan infrastruktur yang lebih baik

2020-11-18T17:10:36+08:00 18th November 2020|Media Statements|Comments Off on IDEAS: Halangan terbaharu berkenaan Melaka Gateway menunjukkan keperluan perancangan infrastruktur yang lebih baik

Melaka Gateway pernah ditangguhkan sebelum ini dan kini akan dibatalkan Projek ini telah menghadapi beberapa cabaran, termasuk penolakan dari ...

18th November 2020|Media Statements|

IDEAS: The latest setback with Melaka Gateway highlights the need for better infrastructure planning

2020-11-18T16:57:46+08:00 18th November 2020|Media Statements|Comments Off on IDEAS: The latest setback with Melaka Gateway highlights the need for better infrastructure planning

The Melaka Gateway has previously been delayed and is now set to be terminated The project has faced a ...

18th November 2020|Media Statements|

IDEAS mengucapkan tahniah kepada Malaysia dan negara anggota lain kerana mencipta sejarah menandatangani RCEP

2020-11-16T17:09:00+08:00 16th November 2020|Media Statements|Comments Off on IDEAS mengucapkan tahniah kepada Malaysia dan negara anggota lain kerana mencipta sejarah menandatangani RCEP

IDEAS mengalu-alukan penandatanganan Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau (RCEP) RCEP dapat menyediakan platform untuk pertumbuhan dan ketahanan dalam menghadapi ...

16th November 2020|Media Statements|

IDEAS congratulates Malaysia and other members on the historic signing of RCEP deal

2020-11-16T17:01:40+08:00 16th November 2020|Media Statements|Comments Off on IDEAS congratulates Malaysia and other members on the historic signing of RCEP deal

IDEAS welcomes the signing of the historic Regional and Comprehensive Economic Partnership (RCEP) RCEP can provide a platform for ...

16th November 2020|Media Statements|