Memerangi Rasuah di Malaysia: Cukupkah Usaha Kita?

Memerangi Rasuah di Malaysia: Cukupkah Usaha Kita?
BUY NOW

 

Authors/Editors: Anis Yusal Yusoff, Jenny Gryzelius and Sri Murniati

ISBN: 9789671009482
Publisher: IDEAS
Published: 2014


Buku ini menghimpun “sejarah” usaha memerangi rasuah di Malaysia dan membentangkan secara selayang pandang usaha-usaha yang telah diambil oleh pelbagai agensi, kelompok, dan pertubuhan masyarakat sejak beberapa dekad yang lalu. Buku ini menyelidiki usaha-usaha berkenaan serta cuba mengenalpasti sama ada usaha-usaha berkenaan saling melengkapi atau bertindan satu sama lain.

Buku ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak berkepentingan untuk menilai usaha-usaha di masa lalu dan mendapatkan penajaran daripada usaha-usaha berkenaan saling melengkapi atau bertindan satu sama lain.

Buku ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak berkepentingan untuk menilai usaha-usaha di masa lalu dan mendapatkan pengajaran daripada usaha-usaha berkenaan.

Kami berharap buku ini dapat menyediakan pentas untuk pertukaran pengetahuan dan perbincangan kritis dalam kalangan mereka yang terlibat dalam usaha memartabatkan integrity dan memerangi rasuah.

2017-04-07T07:44:10+08:00 13th March 2017|Books|Comments Off on Memerangi Rasuah di Malaysia: Cukupkah Usaha Kita?