Dasar-dasar kesihatan untuk pelarian yang lapuk dan bersifat xenofobia boleh mendedahkan semua komuniti kepada risiko

Ditulis oleh Vaisnavi Mogan Rao, Penyelidik Eksekutif Kanan IDEAS Beberapa bulan terakhir ini amat ...

2020-07-03T14:36:36+00:00 3rd July 2020|Opinion|Comments Off on Dasar-dasar kesihatan untuk pelarian yang lapuk dan bersifat xenofobia boleh mendedahkan semua komuniti kepada risiko

Outdated healthcare policies for refugees and xenophobic decision making puts all communities at risk

Written by Vaisnavi Mogan Rao, IDEAS Senior Executive Researcher  First published in The Malay ...

2020-06-30T14:38:00+00:00 26th June 2020|Opinion|Comments Off on Outdated healthcare policies for refugees and xenophobic decision making puts all communities at risk

Unintended Consequences for the Labour Market

Written by Carmelo Ferlito, IDEAS Senior Fellow While we wait with curiosity and some ...

2020-06-23T11:29:05+00:00 23rd June 2020|Opinion|Comments Off on Unintended Consequences for the Labour Market

Tiga Cabaran Buku Harapan

Ditulis oleh Aira Azhari, Pengurus Penyelidikan IDEAS Hampir tiga dekad telah berlalu semenjak Wawasan ...

2020-06-02T12:42:40+00:00 2nd June 2020|Opinion|Comments Off on Tiga Cabaran Buku Harapan

Apakah Masa Depan Ekonomi Malaysia?

Ditulis oleh Carmelo Ferlito, Felo Kanan IDEAS Pertama kali diterbitkan dalam The Malaysian Insight ...

2020-05-28T11:06:53+00:00 28th May 2020|Opinion|Comments Off on Apakah Masa Depan Ekonomi Malaysia?

The three challenges of the Buku Harapan

Written by Aira Azhari, Research Manager of IDEAS Almost three decades after the launch ...

2020-05-27T12:18:48+00:00 27th May 2020|Opinion|Comments Off on The three challenges of the Buku Harapan

Addressing weak parliamentary oversight

Written by Sri Murniati, Fellow of IDEAS THE fiscal stimulus package announced by the ...

2020-05-22T14:44:26+00:00 22nd May 2020|Opinion|Comments Off on Addressing weak parliamentary oversight

Taking the right next step

Written by Carmelo Ferlito, Senior Fellow of IDEAS First published in The Edge on ...

2020-05-27T16:31:07+00:00 20th May 2020|Opinion|Comments Off on Taking the right next step

Reconfiguring Malaysia’s Democracy: Looking Beyond 2020

Written by Halmie Azrie, Junior Associate of IDEAS Updated on 10th May (Originally written ...

2020-05-18T11:16:13+00:00 18th May 2020|Opinion|Comments Off on Reconfiguring Malaysia’s Democracy: Looking Beyond 2020

Infusing federalism into public health decision-making

Written by Tricia Yeoh, Fellow of IDEAS First published in Malaysiakini on 5 May ...

2020-05-05T12:27:48+00:00 5th May 2020|Opinion|Comments Off on Infusing federalism into public health decision-making